woensdag 13 november 2013

Creativiteit ver te zoeken ??

Al browsende op de zoekterm: HR & Creativiteit kwam ik onderstaand bericht tegen op HRPraktijk.nl

Door de steeds fellere internationale concurrentie kunnen bedrijven niet zonder innovatie. Nieuwe producten en diensten ontstaan door het loslaten van creatieve krachten. Werkdruk, vergaderingen, polderen en een tekort aan lef staan de creativiteit echter in de weg.

Dit blijkt uit het Grote Creativiteitsonderzoek van het Financieele Dagblad. Het onderzoek is er op gericht om de factoren in kaart te brengen die creativiteit en innovatie in het bedrijfsleven bevorderen of juist blokkeren.

Aan het onderzoek deden 850 mensen mee. Ze geven zichzelf een ruime zeven op creativiteit. Met het invullen van de stellingen komt het creativiteitsrapport van de deelnemers echter slechts uit op een 6,3. Het onderzoek definieert creativiteit als 'het vinden van oorspronkelijke oplossingen voor welgedefinieerde problemen'. In het onderzoek werd de vraag gesteld: wat verstaat u onder creativiteit?

De top-vijf:
1. Creatief zijn is vernieuwend zijn
2. Creativiteit is oplossingen bedenken
3.  Creatief zijn is 'out-of-the-box thinking'
4.  Creativiteit is originaliteit
5.  Creativiteit is anders denken

Wat stimuleert creativiteit het best?
De meest genoemde antwoorden:
1. De uitdaging van complexe vraagstukken
2. Samenwerken met een team of met collega's
3. Vrijheid
4. Openheid van geest en instelling en ruimte voor creativiteit
5. Geestelijke rust en ontspanning

Wat is de grootste rem op creativiteit?
De grootste obstakels:
1. Regels en procedures
2. Te weinig tijd hebben
3. Onwil of niet willen afwijken van de norm
4. Negativisme
5. Budget

========================================================================

Een paar zaken vallen op:
1. 1/3e van de opsomming bepaald de uitkomst van 2/3 van mogelijke oplossingen.
2. De mensenlijke behoefte om zich te willen ontwikkelen is universele behoefte.

Voor al die managers / beslissers die zich aangetrokken voelen tot de onderste 5 genoemde antwoorden: U hoeft het niet zelf te doen als u bang bent dat het teveel tijd kost, uitdraait op hanen-gedrag en ander niet-productief gedrag etc.  Freelancers van buitenaf kunnen heel goed creatieve processen aan jagen en faciliteren.  We zijn nl. niet behept met interne politiek maar wel zeer resultaatgericht. Uit ervaring kan ik zeggen: binnen 2 uur geleide brainstorm heeft u erg veel in kaart, een andere kijk op lopende zaken,  beslispunten kunnen beoordelen vanuit de andere hoek waardoor u een nog beter en afgewogen beslissing kunt maken en bijkomend voordeel, het creeert  blijvend betrokken werknemers! (Binden en Boeien, talent binnen houden)

Iedereen vindt het leuk om bij te dragen aan de organisatie. Het plat slaan van dit soort processen levert (uiteindelijk) een plat geslagen organisatie op. Als je altijd blijft doen wat je deed, zal de uitkomst het zelfde zijn.....dan moet u helemaal opnieuw beginnen, over een jaar of wat heel "creatief" gaan reorganiseren. Uiteraard laat u zich bijstaan door hele dure topadviseurs die u vertellen wat u allang wist maar ziende blind voor was en horende doof: Meer eigen vrijheid en ontplooing van de werknemer op de afdeling zelf zodat deze creatief, binnen de gestelde kaders, hun klanten mogen helpen en daardoor een hogere winstbijdrage hebben!

Belangrijk argument om vooral iets niet te doen is het budget en natuurlijk is dat heel belangrijk maar niet innoveren, stil blijven staan leid tot stilstand en uiteindelijke achteruitgang.

Een mooie voorbeeld die precies het tegenovergestelde doet is Warren Buffet, hij beslist en werkt anti-cyclisch: Investeren in de mensen, kritisch kijken naar processen en produkten als de markt slap is "nu hebben we de tijd om creatief te zijn en de zaak aan te scherpen" met als doel om (flink) cashen als de weer markt piekt.

Oproep aan een ieder die zich gesteld ziet voor uitdagingen:
Go out of the office, ga eens kuieren, get inspirerd, be creative, get your act and business ready, think and act like the next Warren Buffet!

Anti cyclisch denken en handelen is niet de nadruk leggen op anti maar op het momentum van de volgende herkenbare cyclisch!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten